Tagfelvétel

Az Egyesület tagja olyan nyelvoktatási tevékenységet végző vállalkozás, társadalmi szervezet vagy egyéb jogi személy lehet, amely elfogadja az Egyesület céljait, alapdokumentumait, és megfelel az alábbi belépési feltételeknek.


 BELÉPÉSI ALAPFELTÉTELEK

 

1. Rendezett jogállás

A képző intézményt, működtető vállalkozás, társadalmi szervezet vagy egyéb jogi személy jogállása rendezett, és dokumentáltan legalább egy éve nyelvoktatási tevékenységet folytat.

 

2. Iskolairányítás

Az iskola működését precíz adminisztráció és hatékony szervezés jellemzi az alábbi területeken:

·           tanfolyamok és hallgatók nyilvántartása;

·           tanári adminisztráció;

·           képzések megvalósítása;

·           hallgatók tájékoztatása.

 

3. Szakmai színvonal

Az iskola oktatási szerkezete, szakmai irányítása és a tanítás minősége összhangban áll az intézmény képzési céljaival, vállalásaival és a 21. század követelményeivel. Az iskolában dokumentáltan létezik:

·           oktatási szerkezet (szintfelmérés, szintrendszer, képzési program, tanmenet, tananyag, könyvtár, stb.)

·           szakmai irányítás (Tanulmányi vezető, tanárfelvétel, óralátogatások, továbbképzések, stb.)

 

4. Infrastruktúra

Az iskola olyan telephelye(ekke)l rendelkezik, amelyben biztosított a következő funkciók ellátása: cégvezetés, adminisztráció, ügyfélszolgálat/recepció, tanulmányi vezetés, könyvtár és felkészülési lehetőség a tanárok részére, egyéb szükséges infrastruktúra.

Az iskola rendelkezik kulturált, korszerű technikai felszereltségű tantermekkel. Kihelyezett nyelv-tanfolyamok esetében is gondoskodik megfelelő helyiségek rendelkezésre állásáról.

 

5. Etikus PR tevékenység

Az iskola korrekt, pontos információt nyújt szolgáltatásairól ügyfeleinek.

Az iskola etikus reklám és PR tevékenységet folytat és betartja a versenytisztesség szabályait.

 

A fentieket a NYESZE megbízásából titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tevő kollégák (a Titkárság munkatársai és/vagy ügyvezető testületi tagok) értékelik. A tagfelvételi látogatással megbízott munkatárs(ak) javaslata alapján dönt az Egyesület Ügyvezető Testülete a tagfelvételről.A tagfelvételi eljárás megindításához az intézményi adatlap és a tagfelvételi kérelem kitöltése és az info@nyesze.hu címre megküldése szükséges. 


 

« vissza