A képző kiválasztása


Hogyan szervezzünk hatékony, mérhető fejlődést biztosító vállalati nyelvi képzést?


A munkatársaik számára idegennyelvi képzést biztosítani kívánó vállalatoknak, intézményeknek számos szempontot érdemes figyelembe venniük a partner képző kiválasztásakor. A vállalatvezetés mérhető, a napi munka során jól hasznosítható, élő nyelvtudás megszerzését várja el, a munkavállalóknak pedig fontos, hogy motiváló, jól képzett és tapasztalt nyelvtanárok oktassák őket, és a nyelvtanulás során sikerélményeik legyenek, napi munkájukban jól tudják hasznosítani a megtanultakat.


1.      Elsőként is fontos azzal tisztában lennünk, milyen az aktuális jogszabályi környezet, ki végezhet ma nyelvoktatást! 

A hatályos felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az a nyelvtanítás, ami szervezetten valósul meg és célirányos és kompetenciakialakításra, kompetencia-fejlesztésre irányul bejelentésköteles felnőttképzési tevékenység. Engedélyköteles az a felnőttképzési tevékenység, (így akár a nyelvoktatási szolgáltatás is), amely részben vagy egészben költségvetési finanszírozásból vagy európai uniós támogatásból valósul meg.

A korábbi rendszer és jogszabályi környezet a 2013-as törvény módosításával változott meg 2020. szeptemberétől. 


A felnőttképzési engedély és a kapcsolódó jogszabályi előírások az előírt minőségbiztosítási rendszer működtetésével és a hatósági ellenőrzésekkel egyfajta garanciát jelenthetnek a nyelviskola minőségi színvonalát illetően, önmagában azonban nem nyújtanak megfelelő biztosítékot a nyelvórák megfelelő színvonalára.

 

2.      Ellenőrizzük a referenciákat!

Ne csak az oktatott vállalatok listáját, hanem hiteles,  konkrét, megkereshető referencia személyeket is kérjünk. Nagyvállalatok HR szakemberei csak olyan nyelviskolákról nyilatkoznak pozitívan, amelyek színvonalukban megegyeznek a vállalat által képviselt minőséggel.

 

3. Ne kizárólag az ár legyen a döntő szempont!
Amikor az árajánlatokat értékeljük, több szempontot érdemes súlyoznunk; nem feltétlenül a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattal járunk a legjobban, inkább az ár-érték arányra figyeljünk!  Amennyire lehet, győződjünk meg a várható szakmai színvonalról. Kérjünk példákat konkrét projektekre, melyeket a nyelviskola teljesített, ugyanis ebből láthatjuk, milyen komplexitást tud kezelni. Ellenőrizzük, hogy mit tartalmaz az ár, milyen plusz szolgáltatásokat biztosítanak a különböző nyelviskolák. Elkérhetjük a képzési programot, tematikát is.
 
Árakra vonatkozó irányelvek:

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete átfogó felméréseket és konzultációkat követően, különböző szakmai szempontokat figyelembe véve az alábbi díjakat tartja irányadónak, amelynek ellenértékeként a színvonalas oktatási szolgáltatás megvalósítható.


Kihelyezett vállalati tanfolyamok irányadó átlagárai:

Általános nyelv (online/on-site)

 • csoportos (2-14 fős) óradíj: 9.150 Ft - 11.750 Ft / 45 perc
 • egyéni óradíj: 8.500 Ft - 10.500 Ft / 45 perc
 • felár ill. útiköltség térítés (óradíjon felül vagy beépítve) távoli helyszín esetén vagy egyéb extra juttatásért: 10-30% 

 Általános üzleti nyelv (online/on-site)

 • csoportos (2-14 fős) óradíj: 9.800 Ft - 12.400 Ft / 45 perc
 • egyéni óradíj: 9.000 Ft - 11.750 Ft / 45 perc
 • felár ill. útiköltség térítés (óradíjon felül vagy beépítve) távoli helyszín esetén vagy egyéb extra juttatásért: 10-30% 

Speciális szaknyelv (online/on-site)

 • csoportos (2-14 fős) óradíj: 11.750 Ft - 16.300 Ft / 45 perc
 • egyéni óradíj: 10.500 Ft - 15.000 Ft / 45 perc
 • felár ill. útiköltség térítés (óradíjon felül vagy beépítve) távoli helyszín esetén vagy egyéb extra juttatásért: 10-30% 

 Az árak tájékoztató jellegűek, ÁFA nélkül értendőek.


A NYESZE felmérése szerint az online és on-site nyelvórák árai közötti egyetlen releváns különbség abból adódik - leginkább a pandémia hatására -, hogy a kihelyezett helyszínű, személyes jelenlétű tanórákért a nagyobb időráfordítás és útiköltség miatt a nyelviskolák magasabb árat határoznak meg, mint az online formájú órák esetén.

Ezen óradíjak alatt nem várható el megfelelő minőségű nyelvoktatás (hiszen pl. a megfelelő színvonalon működő ügyfélszolgálatnak, gördülékeny adminisztrációt biztosító szervezetnek, a vezetőtanári rendszernek, a tanári továbbképzéseknek komoly költségvonzata van).

A fenti óradíjakért nyújtott és elvárható minimális szolgáltatások:

 • A nyelvtanárok felsőfokú szakirányú diplomával rendelkeznek, folyamatosan továbbképzik magukat nyelvileg és módszertanilag egyaránt.
 • Modern, kommunikációközpontú tananyag áll rendelkezésre, melynek folyamatos bővítése, felújítása szakmailag indokolt, szükséges.
 • A tanfolyamot alapos igény-, valamint írás- és szóbeli szintfelmérés előzi meg, melynek segítségével biztosított a homogén tudásszintű csoportok kialakítása.
 • A tanfolyam közben és végén formálisan is értékelik a hallgatók előrehaladását, és erről írásos visszajelzést adnak.
 • A korszerű oktatási feltételek (jól felszerelt tantermek, modern oktatási eszközök) rendelkezésre állnak.
 • Teljes körű, rugalmas, ügyfélorientált tanfolyami adminisztráció és oktatásszervezés (ügyfélszolgálat, tanfolyami napló, jelenléti ív, helyettesítési rendszer). A hallgatók, illetve a megrendelő képzési és nyelvvizsga tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
 • Reális terv az előrehaladásra

4.       Minőségbiztosítás – Miért érdemes Minősített Nyelviskolát választani?

A nem megfelelő nyelvtanár negatív hatással van a hallgatók motiváltságára, ráadásul a képzés nem eredményezi a megrendelő által elvárt fejlődést. A nem megfelelő színvonalú nyelvoktatás miatt alacsony lesz a befektetett pénz és energia megtérülése, emellett sok esetben a saját szakterületükön egyébként tehetséges munkavállalók megfelelő nyelvtudás hiányában munkájukban nem tudnak kellően fejlődni, karrierjükben előrelépni.

Mindezek miatt fontos meggyőződni arról, hogy a választott intézmény rendelkezik-e olyan minőségbiztosítással, amely szabályozza a tanárkiválasztás folyamatát, a tanfolyamon oktató tanárok munkájának folyamatos ellenőrzését, a hallgatók elégedettségének mérését. Előre győződjünk meg az óralemondások, tanárcsere és más felmerülő problémák megfelelő kezeléséről. Kérdezzünk rá, hogyan biztosítják a hallgatók nyelvi fejlődésének mérését. 

A NYESZE (Nyelviskolák Szakmai Egyesülete) 1992-ben vezette be nemzetközi szakmai sztenderdekre és tapasztalatokra épülő országos minősítő rendszerét, amely Európai Nyelvi Díj elismerésben részesült. Ez a minősítés nemcsak a nyelviskolák etikus és korrekt magatartását vizsgálja, de szigorú kritériumok alapján a nyelvórák színvonalát is ellenőrzi. A meghatározott időközönként sorra kerülő minősítési eljárás során egy független, külső szakértőkből álló bizottság több tanár és több csoport nyelvóráját látogatja meg, valamint  ellenőrzi, hogy a nyelviskola valóban minden szempontból a nyelvtanulók, illetve a megrendelő igényeinek legmagasabb szintű kiszolgálására törekszik-e.

Milyen garanciákat nyújt a Minősített Nyelviskola cím, a NYESZE minősítés?

A minősített nyelviskolák a több mint 50 szempontból álló minősítési eljáráson kiemelkedő eredményt értek el.

Ezért garantált:

●        a mérhető nyelvi fejlődés

●        a magas színvonalú nyelvi képzés, hatékony módszerekkel

●        a képzett és folyamatosan továbbképzett nyelvtanárok által végzett oktatás

●        a korrekt és pontos adminisztráció

●        a profi ügyfélkiszolgálás

●        a korszerű technikai felszereltség 

●        az etikus piaci magatartás

●        az iskola működésének és a tanárok munkájának rendszeres ellenőrzése.


Miben különbözik a NYESZE minősítés a felnőttképzési engedélytől vagy ISO minősítéstől?

Az állami felnőttképzési engedély, vagy az ISO jellegű minősítések ellenőrzése jellemzően az adminisztráció előírások szerinti betartására, kezelésére irányulnak. A NYESZE minősítés ma Magyarországon az egyetlen minősítés, amelynek odaítélése és ellenőrzése során a hangsúly a tényleges tanórákon, azok minőségén és hatékonyságán, illetve az iskola szakmai irányításán, munkáján, valamint a hallgatók és a megrendelők magas színvonalon történő kiszolgálásán van. A nyelvórák ellenőrzése során a minősítő szakértők, az inspektorok a diákok véleményét is kikérik.

5.        Fontos a nyelvi célok és igények pontos meghatározása

Pontosan határozzuk meg a nyelvi képzéssel kapcsolatos elvárásokat és célokat, valamint a munkavállalók fejlesztendő területeit. Ennek ismeretében kérjük a nyelviskolától a képzési tematika kialakítását. Olyan nyelviskolát válasszunk, amely képes a vállalat igényeinek megfelelő képzést nyújtani. A nyelviskola felnőttképzésben szerzett tapasztalata elengedhetetlen: a tanárok legyenek tisztában a felnőttek sajátos tanulási igényeivel, legyenek képesek a klasszikus osztálytermi órát interaktív formába önteni és megfeleltetni a felnőttek sajátos elvárásainak, hiszen a tudás semmit sem ér, ha nem vésődik be és a mindennapi munka során a munkavállalók nem tudják alkalmazni.

6.       Ne feledkezzünk meg a lehetséges pályázati finanszírozási lehetőségek feltérképezéséről!

 Időről időre több, nyelvi (és egyéb) képzést segítő, EU támogatási rendszerben megvalósuló pályázat kerül kiírásra. A pályázati lehetőségekről a fentiekben ismertetett elvárások szerint működő nyelviskolák tájékoztatást tudnak adni, és a pályázati anyag elkészítéséhez is készséggel nyújtanak segítséget. A Minősített Nyelviskolák szinte mindegyike pályázatképes nyelviskola, hiszen rendelkezik felnőttképzési engedéllyel.

7.       Olyan nyelviskolát válasszunk, amely az adminisztráció terheinek nagy részét leveszi a vállunkról.

A tapasztalt és felkészült nyelviskolák segítenek az összes adminisztrációban, ez részét képezi az általuk nyújtott szolgáltatásoknak. Ezen túlmenően a képzésben résztvevő munkavállalókkal egyénenként meg kell kötni a törvény által előírt felnőttképzési szerződést is, melyet szintén a nyelviskolától kell kérni. A NYESZE által minősített nyelviskolák mindezeket automatikusan nyújtják.

8.       Fontos a képzés megkezdése előtt tisztázni a nyelvoktatás eredményességének mérését is!

A nyelvtanfolyam elindulása előtt érdemes rákérdezni a nyelviskolánál arra, hogyan lesz mérhető a munkatársak nyelvi fejlődése, az oktatás eredményessége.

Ez a nyelviskolák által nyújtott szolgáltatások szerves részét képezi, és az iskolák jellemzően térítésmentesen végzik,  oly módon, hogy a nyelvtanfolyamok közben haladási teszteket, a tanfolyam végén pedig zárótesztet vagy házivizsgát szerveznek. Amennyiben követelmény nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése valamelyik államilag elismert, akkreditált vizsgarendszerben, a legtöbb intézmény a megfelelő vizsga kiválasztásában, valamint a vizsgára történő jelentkezésben is segítséget tud nyújtani. Országszerte több olyan Nyesze tagiskola található, amelyik akkreditált vizsgahelyként is működik. A vizsgának azonban külön díja van, mely vizsgatípusonként és szintenként eltérő.

A munkavállalók nyelvtanfolyammal kapcsolatos elégedettségét az ezen célt szolgáló kérdőívekkel szokás mérni. Ezt a legtöbb nyelviskola biztosítja is, hiszen nagyon fontos fokmérője a haladásnak. Lehetőleg ne csak a nyelvtanfolyam végén, hanem közben is készüljön elégedettség mérés, mert ha motivált, elégedett hallgatók ülnek a nyelvórákon, biztosan eredményes lesz az oktatás. Ám ha a problémák csak a nyelvtanfolyam végén derülnek ki, akkor már nem lehet túl sokat tenni.

9.         Rugalmasság

Végül egy nagyon fontos szempont: olyan nyelviskolát válasszunk, amelyik képes rugalmasan alkalmazkodni nem csupán általában a piac, hanem saját tevékenységi körünk, területünk, cégprofilunk, munkarendünk speciális elvárásaihoz, igényeihez is. Képes megérteni a hallgatói és megrendelői igényeket és alkalmazkodni azokhoz, képes a munkatársak eltérő beosztásából, munkaterületéből, előzetes ismeretéből eredő különbségek rugalmas kezelésére.

Nehéz körülményekhez való alkalmazkodás: olyan nyelviskolát keressünk, amelyik  nehéz körülmények között is képes megtalálni a megfelelő megoldást, és a megrendelő igényeit, szükségleteit minden esetben messzemenően szem előtt tartja. A nyelvtanfolyam megkezdése előtt és közben is gyorsan és hatékonyan reagál igényeinkre, problémáinkra.

 

« vissza