Interjú a Lexika Kiadó új tankönyvsorozata, a Tempo Deutsch első kötetéről a szerzőkkel.

Noha a magyarországi némettanulók több százezres közössége eddig is számos tankönyv közül választhatott, Dömők Szilvia és Gottlieb Éva úgy érezte, még jobb, még hatékonyabb könyveket is a hazai német nyelvtanítás szolgálatába lehet állítani.


Hogy rögtön egy kissé provokatív kérdéssel kezdjük: egyáltalán tanul még valaki németül?

Interjú a Lexika Kiadó új tankönyvsorozata, a Tempo Deutsch első kötetéről a szerzőkkel.

Noha a magyarországi némettanulók több százezres közössége eddig is számos tankönyv közül választhatott, Dömők Szilvia és Gottlieb Éva úgy érezte, még jobb, még hatékonyabb könyveket is a hazai német nyelvtanítás szolgálatába lehet állítani. 


Hogy rögtön egy kissé provokatív kérdéssel kezdjük: egyáltalán tanul még valaki németül? 

Bár a 21. században vitathatatlanul az angol a legfontosabb nyelv, mellette egyre többen jutnak el magas szintre egy második idegen nyelven is. A német hazánkban a leggyakrabban választott második nyelv, nemcsak abból a pragmatikus okból kifolyólag, hogy több százezren dolgoznak német vagy osztrák tulajdonú cégnél, hanem azért is, mert Magyarországon kulturális hagyománya is van a némettanulásnak. A nyelvtanulók számát illetően korábban némi visszaesés volt tapasztalható, de most újra felfutó tendenciát érzékelünk. Egy egészen friss adat szerint ma 360 ezer diák tanul iskolai keretek között németet.

Az írás során alapvető célunk volt egy olyan modern, a mai kor igényeinek, a mai nyelvtanuló ízlésvilágának megfelelő könyv megalkotása, melyből öröm tanulni. A világ gyorsan változik, ezért is szükség volt egy friss kurzuskönyvre, melyet áttekinthetőség, könnyű kezelhetőség, letisztult forma és tartalom jellemez.


A tankönyvírás hogy illeszthető be az egyetemi oktatói, illetve nyelvtanári munka mellé?

Talán nem a „beilleszthető” a jó kifejezés, inkább a kölcsönhatás szükségességét kell hangsúlyoznunk: mind a ketten úgy véljük, hogy nem lehet nyelvkönyvet írni nyelvtanítási tapasztalat nélkül. Az pedig van bőséggel: ki is számoltuk, hogy ketten együtt hány évtizedes tanítási gyakorlattal rendelkezünk, de a számot inkább fedje jótékony homály... A könyvet illetően sokat köszönhetünk a diákjainknak: elgondolások, ötletek, jól sikerült órák lenyomata mind-mind megtalálható a sorozatban. Hogy egy konkrét példát is említsünk, a címválasztásban a Corvinus Egyetem hallgatói segítettek. Sok fejezetet ismertek, ezért fontos volt nekünk a véleményük.


A nyelvtanárok már eddig is sokféle tankönyv közül választhattak, mi tette indokolttá egy új sorozat elindítását?

Tény, hogy sok kiváló könyvből lehet választani, ami szükséges is a számos eltérő célcsoport miatt. Ráadásul a könyvek hátterében azonosítható nyelvtanítási módszerek is különbözőek, a nyelvtanárok sokféleségéről nem is beszélve. Ám több olyan alapgondolatunk volt, amelyeket nem találtunk meg ezekben a könyvekben. Az első és talán legfontosabb, hogy bebizonyítsuk: a német nyelv könnyű, és leromboljuk a némettel kapcsolatos előítéleteket. A másik alapelv: a lehető legtöbb szó a lehető legkevesebb nyelvtannal ötvözve. Fontos volt továbbá, hogy a tanulás sikerélményt nyújtson mindenkinek, s nem utolsósorban azt is kiemelnénk, hogy a magyar nyelvtanulóknak a magyar nyelv perspektívájából mutatjuk be a németet, azokra a jelenségekre helyezve a súlyt, amelyek a magyar anyanyelvűek számára nehézségeket okoznak. Ez nem azonos a kontrasztív szemlélettel, nem a különbségeket állítjuk a középpontba, éppen ellenkezőleg: mivel a magyar nyelv fejlődése történetileg összefügg a némettel, ez sok területen megkönnyíti a két nyelv összevetését.

A könyv tematikus újszerűsége összefügg azzal a nyelvtanári alapelvünkkel, hogy a nyelvtanuló érezze jól magát a nyelvórán. A leckék rövidek, pörgősek, a témákról lehet beszélgetni, mert önálló véleményalkotásra vagy megnyilatkozásra késztetnek. Sok a kreatív feladat, melyek olykor internetes keresést igényelnek, máskor olyan új jelenségeket mutatunk be, mint a figure running vagy a Midnightbazar.


Kiknek szól a könyvsorozat?

Éppúgy felnőtteknek, mint egyetemistáknak és középiskolásoknak, azoknak, akik gyorsan és azoknak is, akik lassan szeretnének haladni. A felgyorsult életritmushoz igazodva rövid, pörgős leckéket írtunk. A tempót a tanár és a csoport határozza meg, hiszen a rövid leckék lehetővé teszik a gyorsabb haladást is, ha szükséges.

A sorozat A1–A1+ szintről indul, minden szintnek egy kötetet szántunk. Régi tervünk volt, hogy egy szép megjelenésű könyvet írhassunk, s az összes vágyunk megvalósult: a vizuális tanulást támogató színkódok, a színes munkafüzet, a 21. századi layout – ezek mind olyan tényezők, melyek lehetővé tették, hogy egy igazán minőségi könyvet írhassunk. Az pedig a legmerészebb álmainkban sem szerepelt, hogy a könyv hanganyagát német anyanyelvű színészekkel rögzítik majd, ez igazi kuriózum! Itt szeretnénk megköszönni a Lexika Kiadó vezetőinek szakmai és emberi támogatását, profizmusát, mellyel alkotói munkánkat támogatták. A könyvet létrehozó team harmonikusan, sokszor egymás gondolatait kitalálva, mindig a legtökéletesebb megoldásra törekedve dolgozott. Igazán profi hátteret kaptunk a Kiadótól.


Mikor vehetik kézbe az első köteteket a tanárok és tanulók, illetve mikorra tervezik befejezni a sorozat megjelentetését?

Az első, 24 leckéből álló kötet nyomdakész, s összesen 8 fő témát érint, mindegyikhez 3–3 lecke tartozik. A témák kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a nyelvtanuló a mindennapi életben leggyakrabban előforduló témákban tudjon kommunikálni. A lecke feladatai mind a négy készséget gyakoroltatják, a legnagyobb hangsúlyt azonban a beszédkészség fejlesztésére helyeztük.

Aki ezt a kötetet kézbe veszi, nyugodtan el is kezdheti használni, hiszen mire a végére ér, elkészül a folytatás. Célunk, hogy a teljes sorozat az érettségiig, illetve a nyelvvizsgáig végigvezesse a tanulókat. Mind a ketten több vizsgarendszerben vizsgáztatunk, részt vettünk az érettségi team munkájában, éppen ezért jól ismerjük a követelményeket, ami nagy hasznunkra válik a további kötetek írása során is.

« vissza