„Lifelong learning” a Delta Publishing kiadványaival – Kreatív tananyagok kreatív nyelvtanároknak

 

Örömmel hívjuk fel az angol nyelv iránt érdeklődők figyelmét, hogy a méltán népszerű Delta Publishing angol nyelvtanulást támogató professzionális kiadványai immáron a Klett Kiadó gondozásában segítik az angol nyelvet tanító és tanuló érdeklődőket, az óvodai angoltól, az üzleti angol tankönyvcsaládon keresztül, egészen a módszertani kiadványokig.

 

A Delta Publishing minőséget képvisel a tanártovábbképzésben használható kötetei mellett az angol nyelvet oktatók felkészítő munkáját segítő sokszorosítható kiadványok esetében is. Nem feledkezik meg a legkisebb korosztállyal foglalkozó nyelvtanárokról sem, hiszen egy két kötetes, óvodai angol tankönyvcsalád képében segíti a pedagógusok munkáját. Akik az üzleti angol világában mozognak, szintén megtalálják számításukat az üzleti életben sikeres cégekkel szoros együttműködésben megalkotott üzleti angol tankönyvcsalád segítségével.

 

A Delta Publishing portfóliójában sokszínű, illetve többféle nemzetközi vizsgára felkészítő kiadvány található meg, legyen szó ’a világ legbarátságosabb nyelvvizsgájának’ is nevezett IELTS tesztről vagy a szintén népszerű Cambridge angol nyelvvizsgákról.

 

Az angol nyelvtanárok és az angol nyelvet tanulók számára manapság elengedhetetlen a kreatív, inspiráló és modern tananyagok és eszközök használata. A Delta Augmented alkalmazás segítségével a megjelölt kiadványokhoz tartozó összes segédanyag beolvasható és letölthető okostelefonra vagy tabletre. Az innovatív alkalmazás nagy mértékben megkönnyíti és gördülékennyé teszi a nyelvtanárok és nyelvtanulók munkáját és felkészülését.Német nyelvoktatásban rejlő digitális lehetőségek

 

A felnövekvő generációk magától értetődő igénye az, hogy a digitális eszközök az oktatás, így a nyelvoktatás részét képezzék. Ha gyakorló pedagógusként felismerjük, hogy amennyiben a diákokat a számukra komfortos, saját közegükben szólítjuk meg, sokat nyerhetünk hatékonyságban és az élményszerű oktatásban is. Hiszen az a tanár, aki felismeri, hogy azzal, ha IT elemeket alkalmaz, ha tudja, miben áll a web2 szemlélet, már önmagában motiválja a gyerekeket.

 

A digitális kompetencia tagadhatatlanul egyike a 21. század kulcskompetenciáinak, a digitális képzési portfólió sok aspektusa pedig (problémamegoldó-, vagy kommunikációs készség, a kritikai gondolkodás vagy a kooperáció), sok ponton észszerűen illeszkedik a jelenlegi oktatási formákba. Ezen képességek mindegyike bizonyos technológiák, illetve modern oktatási koncepciók segítségével célzottan fejleszthető és sokrétűen egészítheti ki hasznosan a klasszikus oktatást. Az online lehetőségek, applikációk pedig kiváló teret adnak a csoportmunkának, projektfeladatoknak (a kollaboratív tanulás képességét például célzottan erősíthetjük azzal, ha négy-öt tanuló közösen dolgoz fel tableten, vagy okos-telefonon egy feladatot). Csoportos tanulás esetén a csoporttagok kölcsönösen támogatják egymást a munkában, közösen oldanak meg egy problémát, amelyben a munkamegosztás spontán alakul: a szerepek változnak, cserélődnek, hiszen mindenki más-más módon, más tudással, más képességgel gazdagítja a közös halmazt.

 

A digitális eszközök tanórai alkalmazásának egyik legnagyobb előnye, hogy nem egyszerűen csak kiegészítik az analóg oktatást, hanem olyan tanítási – és tanulási folyamatokat is ösztönöznek, amelyek digitális eszközök nélkül nem volnának lehetségesek.

 

A digitális eszközök használata különösen hasznos a tanulóközpontú oktatás minden formájában, ahol kifejezetten és hangsúlyozottan a tanuló produktuma áll a középpontban. Jó eredményeket érhetünk el akkor is, ha az eszközök különböző részkompetenciák fejlesztését szolgálják.

 

A digitális oktatásnak nem kell minden részelemre kiterjedniük, minden mozzanatot magukban foglalniuk, az a lényeg, hogy plusz értéket jelentsenek. Elsődleges a kitűzött oktatási cél. Hogy milyen módon, milyen tartalmakkal és módszerekkel érjük ezt el, alapos döntés kérdése. Csak ezt követően érdemes megvizsgálnunk, vajon (egyáltalán) mely digitális eszköz kínálkozik ebben az összefüggésben, hogy támogassa az elérendő célt.

 

Örömmel tájékoztatjuk a német nyelv iránt érdeklődőket, hogy elérhető a Klett Kiadó termékeihez használható Klett Augmented alkalmazás , amely ingyenesen letölthető okostelefonra vagy táblagépre a Google Play vagy App Store áruházakból.
« vissza