2020. szeptember 1-től a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. értelmében szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés csak bejelentés vagy engedély birtokában folytatható.


frissítve  az ITM tájékoztatója alapján 2020.09.02-án!


Kire/mire vonatkozik a felnőttképzési törvény?

Egyszerűen és általánosan megfogalmazva arra, ha iskolarendszeren kívül valaki valamire megtanít egy vagy több embert.


Milyen képzés/tanítás tartozik pontosan a törvény hatálya alá?

Olyan képzés, amely szervezetten valósul meg, célirányos és kompetenciakialakításra, kompetencia-fejlesztésre irányul. 

A nyelvtanítás jellemzően ilyen, akár nyelviskolai keretek között, akár magántanárnál zajlik!


Mi a kompetencia?

A törvény definíciójában: olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.


Ki számít (felnőtt)képzőnek?

A törvény értelmében a képző lehet

- gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy

- egyéni vállalkozó,

- jogi személy,

- személyes joga szerint jogképes szervezet,

tehát iskola, (azt működtetető cég, szervezet, személy) vagy akár magántanár!


A magántanár kollégák figyelmét arra hívnánk fel, hogy ha őket megbízza egy cég/iskola egy adott csoport vagy személy tanítására és ők az iskolának számláznak a megtartott órák után, nincs bejelentési kötelezettségük, mert ebben a felállásban az iskola, (az azt működtető vállalkozás vagy vállalkozó) a képző!


Melyik képzés engedélyköteles és melyik bejelentésköteles?

Engedélyköteles:

Szakmai képzések, részszakmák, állami vagy európai uniós forrásból megvalósuló képzések (lehet nyelvi képzés is ilyen!)

Bejelentésköteles:

A felnőttképző által szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján szervezett szakképzés körébe nem tartozó – oktatás és képzés, pl. a nyelvi képzés.


Nyelvóra, tréning, workshop, előadás – ezeket be kell jelenteni?

Nem feltétlenül az elnevezés a mérvadó!  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreadott ITT egy összeállítást a képzésnek NEM minősülő tevékenységek típusáról! A Példatár táblázat azt tartalmazza: "a szolgáltató tevékenység mely esetekben nem számít valószínűsíthetően felnőttképzési tevékenységnek"!

Amennyiben valaki bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, javasoljuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálatának írásban történő megkeresését az ugyfelszolgalat@itm.gov.hu e-mail címen! 


Mikortól érvényes a felnőttképzés új rendszere?

Az Fktv. 30. § (1) bekezdése alapján az Fktv. 2020. január 1-től hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1-jétől folytatható, az ezekkel összefüggő bejelentés vagy engedély megadása iránti kérelem 2020. július 1-jétől nyújtható be az illetékes hatósághoz.

Az ügyintézés ideje 8 nap, vagyis a képzés megkezdése előtt legalább 10-12 nappal érdemes megtenni a bejelentést!


Csak a képző kell bejelentkezzen a rendszerbe, más adatszolgáltatási kötelezettség nincs?

De van! A képzésekről is kell adatokat lejelenteni! Lásd az alábbiakat!


Mit kell tegyen a képző, hogy megfeleljen az új jogszabályi előírásoknak?

Az alábbiakban csak a bejelentéses rendszert ismertetjük, mert ez a minimálisan teljesítendő jogszabályi elvárás.

1.)    Jelentkezzen be képzőként a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél, (Pest Megyei Kormányhivatal - országos hatáskörrel), hogy a bekerüljön a nyilvántartásba.

https://far.nive.hu/kezdolap/tajezkoztatok/felnottkepzo-bejelentes

2.)    Tegyen eleget az előírt tájékoztatási kötelezettségének.

3.)    Kössön felnőttképzési szerződést a képzésben résztvevő(k)kel és kezelje az adatokat.

4.)    Szolgáltasson - megfelelő határidővel - online adatokat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.

5.)    Dokumentálja képzéseit és őrizze is meg az adatokat, dokumentumokat az előírt határidőig.

6.)    Állítson ki tanúsítványt a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében, ha a képzett kéri. 

7.)   Végezze el a képzésről a OSAP statisztikai adatszolgáltatást az előírt határidőn belül.

https://osap.mer.gov.hu/


Mi történik, ha a képző nem teszi meg ezeket vagy nem pontosan a jogszabályi előírások szerint végzi a felnőttképzési tv. hatálya alá tartozó tevékenységét? 

Hatósági ellenőrzéskor feltárt mulasztások, hiányosságok esetén a törvényben foglalt jogkövetkezményekkel és bírságokkal kell számolni. (A bírság összege a minimálbér 1-szeresétől 15-szereséig terjedhet.)A tájékoztatás nem teljeskörű! További információ ITT


« vissza