Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére, a magyarországi nyelvtanulás támogatására.

 

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára. 

 

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2018-ban a Díjjal járó anyagi elismerés összege a diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.  A Díj átadására 2018. április 7.-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS DIÁKOK RÉSZÉRE


A pályázat célja:

A magyarországi nyelvtanulás támogatása.


A pályázat témája:

tudás iránti felelősségvállalás

A pályázó mutassa be, hogyan fejleszti nyelvtudását az iskolai tanórákon kívül, önállóan, egyénileg kidolgozott terv, saját elképzelés alapján.


A pályázók köre:

A magyar oktatási rendszerben 9-12. évfolyamon tanuló diákok


Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

  1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
  2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
  3. Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- vagy hanganyag – kizárólag online felületre feltöltve, link elhelyezésével a szöveges leírásban.

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2018. március 6.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)


 

Az elmúlt évek nyertes pályázatai:

Nyertes diák pályázat 2017

Nyertes diák pályázat 2016

Nyertes diák pályázat 2015

Nyertes diák pályázat 2013

Nyertes diák pályázat (T.A.) 2012

Nyertes diák pályázat  (F.Á.) 2012

Nyertes diák pályázat 2011

Nyertes diák pályázat 2010


« vissza