Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére, a magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatására.

 

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára.

 

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2018-ban a Díjjal járó anyagi elismerés összege a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft. A Díj átadására 2018. április 7-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor. 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANÁROK RÉSZÉRE


A pályázat célja:

A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.

 

A pályázat témája tanárok részére:

A tanulás iránti felelősségvállalás tudatosítása és a tanulói autonómia fejlesztése a nyelvoktatásban.

A pályázó egy saját ötlete alapján kidolgozott, jól bevált gyakorlatán keresztül mutassa be, miként erősíti tanulóiban az ismeretek megszerzése iránti felelősségvállalást és autonómiát.

 

A pályázók köre:

A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok


Kötelezően benyújtandó dokumentumok:


  1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
  2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
  3. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton)
  4. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- vagy hanganyag – kizárólag online felületre feltöltve, link elhelyezésével a szöveges leírásban.

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.


A pályázat beküldésének határideje: 2018. március 6.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)


A korábbi évek nyertes pályázatai:

Nyertes tanári pályázat 2017

Nyertes tanári pályázat 2016

Nyertes tanári pályázat 2015

Nyertes tanári pályázat 2013

Nyertes tanári pályázat 2012

Nyertes tanári pályázat 2011

Nyertes tanári pályázat 2010


« vissza